Соціальна допомога Львів


Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Соціальні послуги Львів квед 88.99

реєстраційний номер 2416 000 0000 007708 м. Львів.

Надання соціальних послуг на дому, послуги практичного психолога соціального педагога.

Соціальна допомога ЛьвівОсновні методи та норми для роботи, що застосовуються з клієнтом. Джерелом норм Етичного кодексу є: 1)філософія; 2)релігія; 3) культура; 4)звичаї; 5)традиції; 6)ідеологія; 7)політика. Це ті сфери або атрибути людської діяльності, що задають базові принципи моралі для створення і функціонування Етичного кодексу.

Перелік послуг, які надаються соціальними послугами:

 1. консультування та провідна діяльність із соціальної адаптації дітей і підлітків;
 2. консультування і діяльність із запобігання жорстокого поводження з дітьми та іншими особами;
 3. консультування з питань шлюбу і сім’ї, регулювання відносин між чоловіком та жінкою, консультації з питань ведення домашнього бюджету;
 4. психологічна підтримка та допомога жертвам стихійних лих, іммігрантам, а також хто попав у складне становище;
 5. професійна реабілітація або підготовка до певного виду діяльності безробітних, а також хто не може себе реалізувати по професії;
 6. консультація та профілактика в процесі позбавлення шкідливих звичок. Втілюю та збагачую людську свідомість чеснотами.

Соціальні послуги у Львові

Соціальна допомога Львів має надзвичайно велику важливість, тому що вона є ледь не головним показником якості життя, існуючих соціальних цінностей, рівня економічного розвитку держави, рівня правосуддя та основним індикатором демократичного устрою. З часу отримання незалежності соціальна допомога у Львові піддається реформуванню з боку держави.
Існує велика різниця між поняттями державних, публічних та соціальних послуг, хоча вважаються вони одним і тим же. Насправді, якщо говорити про державні послуги, то суб’єктом їх забезпечення є держава, тобто право їх надавати мають тільки державні структури. В свою чергу, публічні послуги можуть надаватися також недержавними структурами, але на основі державних регламентів та під державним контролем.

Кому надається соціальна допомога у Львові

Соціальна допомога Львів
Якщо ж говорити про соціальні послуги, то це є комплекс заходів, які спрямовані на допомогу тим категоріям суспільства, які потребують допомоги задля покращення їхнього рівня життя, пристосування до умов соціуму та повернення до стабільного та розміреного життя. На відміну від публічних послуг, соціальна допомога у Львові може надаватися тільки фізичним особам. Порядок їх надання чітко прописаний в українському законодавстві. Особливістю надання соціальних послуг у Львові є адресність допомоги, яка може реалізовуватися виключно в межах цільових державних програм, які фінансуються коштами із держбюджету. Характерними рисами соціальних послуг є: суб’єкти, які отримують соціальні послуги від соціальних працівників у Львові, – звичайні громадяни та процедура надання та фінансового забезпечення послуги. Особливим методом регулювання правових відносин, коли з одного боку є державна влада, а з іншого боку фізичні особи як підлеглі (імперативний метод).
Обсяг надання тієї чи іншої соціальної послуги у Львові визначається нормативними актами, прийнятими державою.

Як проводиться допомога соціального працівника

В українському законодавстві вказано те, що держава переходить від старої моделі надання соціальних послуг, основою якої є непрозорі пільги та малоефективні грошові компенсації, до сучасної моделі, яка має під собою серйозне економічне підґрунтя. Але стара система залишається досі, в той час як соціальна допомога Львів в якості складової системи соціального захисту населення з’явилися досить недавно та ще не охоплює всі соціально незахищені категорії громадян.

Особливості роботи соціальних послуг у Львові

Соціальна допомога у Львові
Основними формами надання соціальних послуг є фінансова підтримка та соцобслуговування. Якщо мова йде про другу форму, то соціальна допомога у Львові надається громадянам на місцях. Наприклад, у інтернатах різних форм, в закладах соціальної реабілітації, в закладах, де люди перебувають тимчасово чи постійно, в спеціалізованих територіальних центрах та інших закладах соцпідтримки.
Існують наступні типи соціальних послуг у Львові:

 • побутові;
 • педагогічні;
 • медичні;
 • психологічні;
 • юридичні;
 • економічні;
 • інформаційні;
 • допомога соціального працівника з працевлаштуванням.

При цьому також існують інші види послуг. Тому цей список не можна вважати вичерпним.

В яких напрямках працює соціальний працівник у Львові

Соціальна допомога
Найчастіше отримання соціальних послуг у Львові громадянами можна в спеціалізованих територіальних центрах соцзахисту та обслуговування населення.
Такі територіальні центри мають декілька підрозділів з роботи соціальних послуг у Львові. Найчастіше їх 4:

 1. підрозділ соціальної допомоги вдома. Він надає допомогу самотнім громадянам, які втратили працездатність. Надається допомога соціального працівника вдома, під якими мають на увазі купівлю та доставку продуктів та товарів для дому, повсякденну роботу, приготування їжі, прання та прасування речей, годування (якщо людина прикута до ліжка), дрібний ремонт одягу, прибирання, заміну постільної білизни та одягу. Якщо у громадян, які не здатні допомагати собі самостійно через інвалідність, хворобу чи літній вік, є рідні, на яких покладена відповідальність доглядати за ними, то їм такі послуги надаються платно;
 2. підрозділ з організації натуральної та фінансової допомоги. Ці соціальні працівники у Львові займаються пошуком громадян, які потрапили в скрутне становище та потребують допомоги, та забезпечують їх предметами першої необхідності, харчами, одягом та взуттям. Також такі підрозділи мають пункти прокату реабілітаційних засобів;
 3. підрозділ денного перебування, в якому робота соціальних послуг у Львові вмконується з соціального призвичаєння. На його базі діють масажні кабінети, спортзал, кімнати для психологічного розвантаження, де проводяться процедури з реабілітації. Також в цьому відділенні можна проходити навчання;
 4. підрозділ з роботи з дітьми та молоддю. Тут надається соціальна допомога Львів для сімей, дітей та юнацтва, які потрапили у скрутне становище та потребують допомоги. Особливу увагу приділяють учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам, що потребують підтримки психологів, жертвам насилля та торгівлі людьми, колишнім ув’язненими, сиротам та дітям, що були позбавлені піклування та потребують допомоги з соціального пристосування та психологічної підготовки, прийомних сім’ям та дитбудинкам сімейного типу, що потребують супроводу соціальних служб.
Види соціальних послуг у Львові

соціальний працівник
Надання соціальних послуг є мультиорієнтованим. Тому можна виділити декілька компонентів системи надання соціальної допомоги у Львові:

 • об’єктний. До нього входять люди, що обслуговуються соціальними службами, та мають свої особливості, інтереси та потреби. Тут робота соціальних послуг у Львові акцентується на індивідуальному підході до надання соціальних послуг з урахуванням потреб людини;
 • суб’єктний. Сюди входять фахівці, які працюють в сфері надання соціальної допомоги та мають базу професійних знань. Тут особливу увагу звертають на рівень професійної підготовки соціальних працівників у Львові, їх рис особистості, рівня морального та духовного розвитку. Також важливо враховувати рівень мотивації працівників соціальних служб;
 • середовищний. Цей компонент характеризує суспільство, в якому проходять процеси з надання соціальних послуг, залежність від рівня призвичаєння до них, їх поширеності, довіри до служб соціального захисту, існування свободи вибору послуг із соціального допомоги та їх впливу на суспільство;
 • інституційний. Сюди входять принципи та нормативні критерії з надання соціальної допомоги Львів. Вони надаються за допомогою різноманітних технологій. Наприклад, широко використовуються соціальна допомога, терапія, профілактика, аудит, діагностика, нагляд тощо;
 • діяльнісний. Його ще називають результативним. Сюди входять цілі надання допомоги соціального працівника, засоби та методи їх надання для різних верств населення.

Як бачимо, соціальна допомога Львів має цільову спрямованість, можуть здійснюватися за певною системою із застосуванням різноманітних методів надання послуг, технологій та засобів. Їх результат прямо впливає на покращення якості життя людини або групи людей, а також на характер суспільних відносин між людьми та людиною і соціумом.