Психологічна підтримка

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Консультування з проблем жертв стихійних лих полягає в тому, щоб вчасно надати психологічну підтримку людині, виявити в неї психічні травми та запобігти подальшого розладу особистості, зняти вчасно напруження від подальших складніших захворювань, що є першоосновою для консультанта.

Роль консультанта, що надає соціальні послуги для постраждалих від стихійних лих, можна сказати, що це – велика чеснота в процесі оберігання життя для будь – якої людини у нашому суспільстві, якщо вона дорожить своїми інтересами, своїм іміджем, здоровим способом життя.  В нашому   сучасному суспільстві поширено багато стресів від пережитого та  різних стихійних лих, що виводить особистість з адаптації до сучасного світу, починаються психічні розлади. Поширеність цих розладів прямо залежить від частоти стресових ситуацій. У 50–80% осіб, які перенесли тяжкий стрес, розвиваються клінічно оформлені розлади і порушення адаптації.

Психотерапія допомагає хворому справитися з почуттям провини, знайти втрачене почуття контролю над оточуючим, впоратися зі станом безпорадності й безсилля.

Дуже важливі групи підтримки створені у соціальних послугах, в яких пацієнтові допоможуть глибше розібратися у значенні травматичної події. У Києві на Майдані незалежності функціонують професійні групи для жертв насильства та свідків трагічних подій.

Д. Сапон розповіла про фази, через які проходить людина, колектив або навіть усе суспільство після того, як психотравмуюча подія відбулася. Перша — це паніка. Друга фаза, в яку особливо включаються люди, що надають допомогу, — це так звана героїчна фаза, в яку люди дуже сильно об’єднуються, починають допомагати один одному, при цьому проявляються найкращі риси, які є в людини. Мінімальна увага приділяється собі і відбувається її максимальна концентрація на тих людях, які потребують допомоги. Під час стихійного лиха ця фаза триває близько 2 години, під час бойових дій вона може тривати впродовж днів та місяців. Тому особам, які надають допомогу, важливо чітко розрізняти, в якій фазі знаходяться вони, і в якій — суспільство, в якому вони працюють.
Детальніше


Після героїчної фази настає так звана фаза медового місяця. В цю фазу суспільство дуже сильно об’єднується, починають працювати волонтерські організації, і складається враження, що все йде добре.Далі настає третя — фаза розчарування, характерна тим, що люди починають проявляти найбільш негативні риси поведінки, і до цього також необхідно бути готовим, адже це прояв стану хвороби. Люди в цьому стані не критичні, відбувається втрата усіх ілюзій. Американські фахівці називають цю фазу «покажи мені свої гроші».

І четверта фаза — стадія реконструкції, коли відбувається розбудова нового фундаменту в суспільстві. Ця фаза може тривати роками. Якщо стрес повторюється, так як це відбувається в Україні, — спочатку Майдан, потім АТО — стадії реакції на стрес повторюються і можуть накладатися одна на одну, вони будуть подовжуватись, особливо фази розчарування та реконструкції. Тому, люди, що знаходяться в таких стресових ситуаціях повинні отримати першочергову соціально – психологічну допомогу, де вони починають активне нове життя, адаптуються до сучасного суспільства. Ми завжди відкриті для вас у будь – який час можемо кваліфіковано допомогти вам, будьте завжди відкриті та впевнені, що у вашому житті прийде щастя та позитив. Пам’ятайте, що психологічна підтримка це – той надійний помічник, що супроводжує вашу особистість до змін та позитиву.

Психологічна профілактика, яка надається соціальними послугами це – сприяння повноцінному психічному розвитку особистості, малих груп і колективів, консультування клієнта, дає можливість попередити  особистісні і міжособистісні проблеми неблагополуччя і соціально-психологічних конфліктів, включаючи вироблення рекомендацій по поліпшенню соціально-психологічних умов самореалізації особистості, малих груп і колективів, а також потерпілих від стихійних лих, з врахуванням нових соціально-економічних відносин;

Для того щоб навчитися робити психологічну підтримку дорослого чи дитини, можливо, доведеться змінити звичний стиль спілкування, виробити методи підходу і взає­модії з нею. Замість того, щоб звертати ува­гу на помилках, невдачах, вираження на поведінці людини, Консультанту доведеться зосередитися на по­зитивній стороні її вчинків і заохоченні то­го, що робить людина. Професійна реабілітація і діяльність психологів і представників інших “помічних” професій завжди включає елемент ризику, пов’язаного із особливостями контакту з травмованими клієнтами. Цей ризик значно зростає у кризові періоди життя суспільства, коли кількість постраждалих людей, що потребують психологічної допомоги, суттєво збільшується. В сучасних умовах навіть досвідчені психотерапевти, які часто зустрічались у своїй роботі з людськими стражданнями і втратами, говорять про достатньо серйозне і виснажуючи психічний стан.