Професійна реабілітація безробітних

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Професійна реабілітація.16 липня 2013 року набув чинності спільний наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013р. № 318/655 “Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів.

Крім економічних наслідків безробіття має серйозні соціальні і психологічні наслідки, часто менш очевидні, але навіть більш значні, ніж економічні. До основних з них належать такі:

  • посилення політичної нестабільності і соціальної напруженості в суспільстві;
  • загострення криміногенної ситуації, зростання злочинності;
  • підвищення числа самогубств, психічних і серцево-судинних захворювань, смертності від алкоголізму;
  • втрата непрацюючими кваліфікації та практичних навичок; загострення сімейних відносин і збільшення розлучень;

Детальніше


Проблеми, що пов’язані з людськими цінностями, займають одне з провідних місць у дослідженні соціальної детермінації людської поведінки, її саморегуляції та прогнозуванні. Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі.  Світ цінностей – це насамперед світ культури, сфера духовної діяльності людини, її моральної свідомості. Особливість ситуації в суспільстві, у якій проходить формування духовності особистості, полягає в тому, що цей процес відбувається в умовах послаблення  політичної та духовної культури, розширення соціальної самостійності та ініціативи молоді. Великий удар по українському суспільству наносить культура «Постіндустріалізму». Це – той тягар, який веде Україну у безвихідне становище, яке можна розглядати як: з політичної точки зору, ментальності культури, ціннісних орієнтацій, моралі, етики та навчально – виховного процесу. В країні немає цензури виховання, заохочення до досконалості особистості, етичного та естетичного виховання, на якому виховувались наші батьки. Сучасні вихованці, випускники вишів, коледжів, ліцеїв та інших навчальних закладів не вміють цінити вітчизняні професії, не вбачають в цьому потреби, що веде у невизначеність. Це веде за собою, як наслідок, критичне осмислення досвіду попередніх поколінь, нові уявлення про своє професійне майбутнє та майбутнє суспільства. У наш час втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя, в час, коли майже щоденно виповзають проповідники чужих нашій суті ідеологічних норм, що справляють руйнівний вплив на свідомість особистості, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості суб’єкта, особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору. Практичні психологи нашої країни мають не просте завдання, що доцільно потребує відповідальної роботи по роботі з підлітками та юнаками у процесі до скерування, визначення, до певного виду діяльності, що дає вигідне задоволення, і яке потрібне, і батькам, і дітям. Користуватись соціальними послугами, а саме звертатись в центри, які здійснюють кваліфіковані консультації по реабілітації безробітних, це – той інструмент, який виведе наше суспільство від застою, безробіття, невизначеності, надасть зелене світло для розвитку та саморозвитку особистості, яка буде впевнено функціонувати на теренах нашої країни. Саме, соціальні послуги для безробітних, є тою знахідкою, яка дуже потрібна знайти в особистості цей розвиток, що законсервувався, не може реалізуватись в соціумі. Не отримуючи гідної інформації, свідомих переконань, відновлення навичок, що дають схилення до професії, тому людина себе ізолює у не придатності до професійного світу. Соціальні послуги з професійної реабілітації безробітних завжди вам допоможуть, якщо у вас є бажання та надія знайти себе.