Модель соціальної роботи з клієнтами

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

 1. зустріч з клієнтом;
 2. початок бесіди;
 3. вказівка на конфіденційність інформації;
 4. нагадування про обмеженість часу консультації;
 5. початок розпитування клієнта;
 6. корекційний вплив;
 7. завершення консультаційної бесіди;
 8. підсумки щодо досягнення успіху консультанта з клієнтом.

Може надаватись групова консультація

Мета психологічного консультування, яка є направлена на потреби клієнта та майстерність теоретичної орієнтації консультанта – дає істинність для соціальних послуг. Теорія, яка виражається в універсальних цілях теоретиками різних шкіл, можна сформулювати як такі постулати:

 • консультант може сприяти змінам у поведінці клієнта для зростання продуктивності та актуалізації почуття задоволення від життя;
 • розвивати навички подолання труднощів;
 • забезпечити ефективне прийняття життєво – важливих рішень;
 • розвивати вміння налагоджувати та підтримувати міжособистісні стосунки;
 • полегшити самореалізацію та реалізацію особистості за рахунок активізації її

внутрішнього та зовнішнього резерву.

Основою морального становлення виступає саморегуляція. Консультант допомагає переходити від моральних уявлень до їх практичного втілення.

Саморегуляція виступає як суттєвий момент розвитку особистості, як його суттєвий інструмент.

Консультант з великою увагою вибирає наявність віри у те, що людина може змінитись, обрати життя, яке задовольняє, знаходити способи використання своїх здібностей, навіть коли клієнт безнадійний та у безвихідній ситуації.