Модель соціальної роботи з клієнтами 2

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Правильна теоретична модель, спосіб життя, що має відповідати таким методологічним вимогам:

  1. спосіб життя повинен бути представлений як внутрішньо диференційована цілісність;
  2. іманентними способу життя мають бути деякі системи відносин, що утворюють його структуру;
  3. спосіб життя в цілому й кожен його структурний елемент повинні мати соціокультурні та психологічні сторони (складові);
  4. кожен структурний елемент способу життя повинен виступати як самостійна підстава ставлення особистості або соціальної групи до життя;
  5. структурні елементи повинні бути здатними утворювати різноманітні композиційні організованості;
  6. спосіб життя в цілому, кожен його структурний елемент і їхні композиційні організованості повинні мати потенційну можливість безкінечних змін і трансформації як у бік ускладнення змісту образу життя, так і бік його спрощення;
  7. психологічна модель способу життя повинна мати роз’яснювальний потенціал, що дає можливість типологізувати стилі життя й оцінювати зміни способу життя як на рівні окремих індивідів, так і на рівні спільнот, охоплюючи багатоманітність форм поведінки.

Категорія «спосіб життя» фіксує ставлення людини до довкілля і є історично змінною формою діяльності та свідомості.

Спосіб життя є однією з граничних категорій, що відображають діяльнісний бік ставлення людини до світу.

Маргіналізацією особистості (викликані добровільним або примусовим включенням особистості в групи, де порушення або протистояння соціальним нормам стає субкультурою нормою).