Консультація з позбавлення шкідливих звичок

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання людини здійснюється через етапи, що пов’язані з навчально – виховним процесом, а саме: сімейне виховання – виховують батьки,  виховання у групі членства – здійснюється навчально виховний процес – виховують батьки  та школа, юнацький вік виховують батьки, школа та громадські організації, це називається виховання молодого покоління.

Виховання молодого покоління – це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей. Виникає питання: «Звідки у молоді беруться погані звички»? Питання є дуже актуальне для сьогодення і для майбутнього у процесі виховання молодої людини. Погані звички можна перелічити, а саме такі як: вчинення  девіантної поведінки, адміністративні правопорушення, графіті, паління, вживання наркотиків, алкоголізм, проституція та порнографічна культура, вульгарщина та інше. Все це феномени, які порочать свідомість наших людей та суспільства в загальному. Можна назвати багато причин, що дають поштовх до шкідливих звичок, але дуже багато залежить від батьків, які хочуть бути взірцем для сім’ї і суспільства, і в належному стані виховати  свою дитину. Це – можливо, а саме кожна людина свідомо має бажання позбутись шкідливих звичок, якщо вона залежна від них і вона має наміри позбутись їх. Пам’ятаємо, що покинути шкідливі звички ніколи не пізно, завжди можна виправити ваше не свідоме бачення та викручений світогляд. Ви можете впевнено довіритись спеціалістам, які надають усі види соціальних послуг, а саме навчання та профілактичну роботу для позбавлення шкідливих звичок. Багато досліджень вказують на те, що шкідливі звички зароджуються там де активно не функціонує виховна робота, а саме в сім’ї, в школі, в побуті та виробництві.

Детальніше

Недостача спілкування, емоційна незадоволеність собою та суспільством, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, потреба у належності до референтної групи, можуть бути частково компенсовані уважним емпатійним підходом, доброзичливим ставленням педагогів та працівників органів юстиції, внутрішніх справ під час проведення правового виховання та етичних норм. Комфортне почування в школі, де дитина проводить значну частину свого часу, є умовою її успішної соціалізації та повної адаптації до суспільства.

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед підлітків та молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола навчально – виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика починаючи з дитячого садка, посилюватись для підлітків і юнаків, для всієї загальноосвітньої школи, згодом контролюватись у побуті, збройних силах, на виробництві.

Шкідливих звичок можна і треба позбуватися – і ці шість кроків приведуть вас до успіху.

Подолання шкідливих звичок – це в першу чергу лікування психосоматичних хвороб, важко зрозуміти, що ця негативна звичка живе у вас та шкодить вашому здоров’ю і зовнішності. Профілактика шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх в Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, працівниками право охоронних органів та іншими соціальними службами..

Можна виразити  назвати такі види шкідливих звичок, що поєднуються із правопорушеннями: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи в системі освіти та дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Відповідно до чинників ризику можна визначити напрями профілактики правопорушень.

Сучасне виховання цілком спрямоване на свідоме переконання особистості в процесі правопорушень та шкідливих звичок, їх можна розподілити на такі напрями:

 консультація із надання правових та етичних знань педагогами під час викладання певних предметів;

проведення вікторин, тематичних уроків (для молодших школярів);

зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціально – психологічними службами, які інформують навчальні заклади, ведуть профілактику у виховному закладі, а також фахівці, що ведуть навчання дітей або за місцем роботи правоохоронців (екскурсії до відділів міліції, постів ДАІ, організацій).

Методи, що застосовуються для профілактики протиправних дій неповнолітніх у рамках напряму організації дозвілля, частково збігаються з методами правового виховання в навчальних закладах. Діти краще сприймають інформацію, коли вона надасться в активній формі (ігри, тренінги тощо).

У роботі використовують такі методи, як акції, конкурси, вистави, поширення інформаційно-рекламного матеріалу, виступи на радіо, телебаченні. Групова робота відбувається у вигляді лекцій, дискусій, диспутів, рольових ігор, тренінгів. Індивідуальна робота проводиться методами консультацій.

Консультація та профілактика в процесі позбавлення шкідливих звичок працює  на попередження правопорушень та покинення шкідливих звичок, серед неповнолітніх може проводитись як у рамках навчального процесу, так і в позашкільний час. Профілактична робота з учнями групи ризику

  • – Вивчення особистості школяра.
  • – Діагностика характерологічного типу учнів.
  • -Вивчення оточення учнів за місцем проживання.
  • – Діагностика психологічного клімату сім’ї.
  • – Вивчення стану здоров’я учнів групи ризику, схильності до шкідливих звичок.
  • – Вивчення інтересів учнів, їх зайнятості в позакласний час.

Ми проводимо профілактику шкідливих звичок у людей різної вікової категорії.