Консультація із соціальної адаптації дітей і підлітків

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Життєва стежина нашого суспільства з кожним роком наповнюється соціальними та побутовими  проблемами в сучасності, що не дає можливість осягнути молодій людині тих норм за якими вона б змогла правильно зрозуміти та оволодіти для подальшого функціонування в цьому світі. Все так ускладнює та миттєвим способом роздвоює наше суспільство до якого людина не готова адаптуватись, а саме з позиції пізнання, соціальних та етичних норм в процесі виховання, та бути гідним членом нашого суспільства. Тому ми займаємось саме проблемами сім’ї та молоді, а саме – хто не може адаптуватись до сучасного життя та світу.

Наукова та практична актуальність цієї проблеми полягає в тому, щоб вирішити актуальні проблеми сучасного суспільства, особливо  зацікавити суспільство процесом виховання та зберегти і поліпшити здоров’я людини. Тому вивчення всіх факторів закономірностей з адаптації людини в різноманітних виробничих і соціальних умовах на різних рівнях набуває в даний час фундаментального  значення для функціонування в соціумі сучасної людини.
Весь період всього життя від народження до смерті безперервно супроводить людину  процес адаптації. Цей процес нероздільний з самим поняттям “життя” не уявляємо життя без адаптації, так само як і адаптація не існує поза життєвого циклу живого організму. Адаптація особистості особливо молодої людини в суспільстві  від постійних змін утруднена, людина не встигає за стрімким перебігом подій все зрозуміти і пристосуватись. Розширюється сфера дезадаптації. Детальніше

Саме ми проводимо консультування людини із соціальної адаптації. Молоді люди змушені орієнтуватися на окремі види діяльності, заохочення, що провокують не великі  життєві перспективи; зіштовхуються з життєвими проблемами, змінюються життєві цінності. Юність особливо вважається дуже важливим акме періодом в психосоціальному  розвитку людини. Вже не дитина, але ще й не дорослий, підліток зіштовхується з різними соціальними вимогами, нормами, що важко пристосуватись до соціальної адаптації, що істотно ускладнює навчально – виховний процес в цьому віковому періоді. У віці 12 – 17 років особливо гостро виявляються, акцентуються деякі властивості характеру та психічні навики. Такі акцентуації, не будучи самі по собі патологічними, тим не менш підвищують можливість психічних травм і відхилень від норм поведінки. Всім підліткам неминуче потрібна допомога, а саме консультування із соціальної адаптації.
Проблема тривожності є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній психології. Непорозуміння дітей з батьками тягне за собою тривогу, невизначеність, дезадаптацію. Тривога в підлітковому віці може стати особистісної особливістю. Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона призводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності, до труднощів у спілкуванні. Людина з підвищеною тривожністю згодом може зіткнутися з різними соматичними захворюваннями. Розібратися у феномені тривоги можуть спеціалісти такі як: психотерапевти, психологи, педагоги соціальні фахівці.

Концептуальні підходи до вивчення соціально-
психологічної адаптації.
Соціальна адаптація  – це динамічний процес, завдяки якому рухливі системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування, розвитку і продовження роду. Саме механізм соціальної адаптації, вироблений у результаті тривалої еволюції, забезпечує можливість існування організму в постійно мінливих умовах середовища.

Справедливо кажуть, що якщо розвиток є стратегія життя, то адаптація – це тактика, яка дозволяє живому утримуватися в певних еволюційних рамках. Відповідно, для молодої людини  консультування із соціальної адаптації, це є основний метод досягнення позитиву та гідного національного виховання.

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на соціальну адаптацію, адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту та гідного українського виховання. Основною домінантою та адаптації людини до середовища це є: психічні властивості, навики, можливо майбутні професійні навики та інтереси, розвиток талантів та обдарованості, а також високий рівень мотивації. Завдяки процесу адаптації досягається збереження гомеостазу при взаємодії організму з зовнішнім світом.

. Самі собою знання і вміння не мають цінності, якщо в різноманітній практичній діяльності школярі та юнаки не мають стимулу та підходу до їх використання. Можна розсудити лише гіпотетично, стверджуючи, що причиною соціальної адаптації є корисність адаптивних змін для самого суб’єкта або групи, до складу якої він входить. Ефективність психічної адаптації прямо залежить від організації мікросоціальної взаємодії.

Успішність і швидкість адаптації не однакові у різних людей. У цьому сенсі прийнято говорити про ступінь соціальної адаптованості або дезадаптованості індивіда. Оскільки консультування із соціальної адаптації протікає в умовах соціальної взаємодії людей, то ступінь адаптованості суб’єкта до групи або соціуму буде визначатися, з одного боку, властивостями соціального середовища, а з іншого – його власними властивостями і якостями.

В підсумку можна виділити, що консультування з соціальної адаптації, це процес соціалізації, що реалізується через систему певних соціальних інститутів, покликаних коригувати формування соціальних якостей навичок особистості відповідно до суспільно значущих цінностей культури , обмежувати або активізувати вплив психічних чинників. У зв’язку з втратою  соціальних інститутів необхідно вироблення нових технологій соціалізації, впровадження яких сприяло б, по-перше, задоволенню потреб особистості, групи, суспільства в цілому, по-друге, навчання людини осмислено “обробляти” механізм реалізації своєї поведінки, адекватного загальним соціальним умовам або конкретної соціальної ситуації, в якій людина знаходиться. Для вашого заохочення консультування з соціальної адаптації завжди доступно.

Контакти

Тел. 0632404508

Тел. 0679802165