Соціальна адаптація до суспільства :: Навчання, робота, допомога

Тел. 0632404508 | | Тел. 0679802165

Соціальна адаптація до суспільства – це процес пристосування особи до умов соціуму та формування повноцінних відносин з об’єктами соціальної діяльності та розвиток пластичності поведінкових навичок. Також це може бути навчання із соціальної адаптації, звикання до стабільних умов перебування у соціумі, з’єднання особистості з рештою суспільства, процес усвідомлення та прийняття нових норм та цінностей, а також освоєння нових форм взаємодії у соціумі.

Соціальна адаптація до суспільства – основні етапи

соціальна адаптація до суспільства
Процес адаптації ділиться на три етапи:

 • акомодацію – несвідоме пристосування до нових умов середовища;
 • конформізм – пасивне прийняття готових стандартів;
 • асиміляцію – природне прийняття ціннісних орієнтирів суспільства.

Допомога із соціальної адаптації пов’язана з усвідомленням нових соціальних ролей та адекватною оцінкою соціальної комунікації. Адаптація грає головну роль в процесі соціалізації індивіда.

Проведення навчання із соціальної адаптації

навчання із соціальної адаптації
Існують наступні види соціальної адаптації: економічна, побутова, регулятивна, комунікативна та самореалізація. Під економічною адаптацією мається на увазі допомога з працевлаштуванням, здобуттям нової професії чи підвищенням рівня кваліфікації в існуючій. Також йдеться мова про фінансову допомогу по безробіттю, а також надання допомоги психолога задля уникнення затримки із соціальної адаптації.
Завданням економічного пристосування є задоволення першочергових потреб (наприклад, належне харчування, новий одяг, взуття тощо). Також в цьому може допомогти держава (шляхом надання пільг та субсидій). Побутовою адаптацією називають процес адаптації дитини до нових умов побуту, які мають на меті покращення становища та узгодженість зі смаками індивіда.Детальніше


Регулятивна адаптація – це формування нових рис, звичок та особливостей особистості, які залежать від життєвих циклів, переходів між віковими групами та виникненням життєвих подій. Особливо гостро це відчуття у міжстатевих стосунках та стосунках між різними поколіннями людей, коли виникає нагальна потреба у безпеці та повазі. В цьому допомагають послуги практичного психолога у Львові, якими користуються люди різних категорій населення.
Комунікативна адаптація – це пристосування особи до нових стосунків з членами суспільства, поява та розвиток нових умінь та навичок у соціумі, а також удосконалення соціальної компетенції. Це досить важливий вид навчання із соціальної адаптації, особливо коли йде мова про допомогу особам із різними видами залежностей, жертвам посттравматичних психічних розладів, а також тим, хто стикнувся з екзистенційними проблемами. Необхідний ефект від процесу адаптації дитини досягається лише тоді, коли при включенні індивіда в нове середовище зберігається його унікальність.
Наприклад, люди, що стали інвалідами, повинні прийняти цей факт, формувати активну життєву позицію та опиратися на ті можливості, що збереглися. Така соціальна адаптація до суспільства просто необхідна при введені особистості в нові сфери взаємовідносин, при збільшенні кількості контактів із членами суспільства та формуванні поведінки відповідно до особливостей психіки та особистих потреб, а також для недопущення затримки із соціальної адаптації.
Щодо самореалізації, то тут мається на увазі рівень реалізації творчого потенціалу, а також величина задоволення моральних і духовних потреб. Така робота із соціальної адаптації для дітей та підлітків може здійснюватися через акценти на сильних сторонах характеру, реалізацію в праці чи творчості, а також через розширення світогляду особистості.

Особливості роботи із соціальної адаптації для дітей та підлітків

робота із соціальної адаптації для дітей та підлітків
Допомога із соціальної адаптації має на меті не лише соціалізацію людини, але й відновлення соціального середовища, яке зазнало негативного впливу. Принципами соціальної адаптації є:

 1. чітка послідовність дій;
 2. узгодженість з певними правилами та умовами;
 3. виконання комплексу дій;
 4. поступовість процесів адаптації;
 5. запобігання відхиленню із соціальної адаптації;
 6. безперервність при наданні допомоги;
 7. безоплатність для людей, що мають особливі потреби.

Робота відбувається у різних аспектах реабілітаційної діяльності: соціально-правовому, трудовому, медико-соціальному тощо.

Як проводиться допомога із соціальної адаптації

допомога із соціальної адаптації
На практиці робота із соціальної адаптації для дітей та підлітків надається різним верствам населення. В залежності від категорії населення, існують різні варіанти напрямків реабілітації. Такими можуть бути наступні: соціальна адаптація людей з обмеженими фізичними можливостями, допомога із соціальної адаптації людям літнього віку, учасникам бойових дій, реабілітація колишніх ув’язнених тощо.
Є хороші приклади соціальних інститутів, які допомагають дітям та підлітками адаптуватися до навколишніх умов та уникнути соціальної дезадаптації. І кожен з них має свої особливості та специфічні функції:

 1. родина розвиває здатність до пристосування шляхом виконання посильної домашньої роботи;
 2. дошкільні заклади займаються процесом адаптації дитини та загальним розвитком, готуючи її до майбутніх комунікацій із суспільством, при цьому приділяючи особливу увагу здоров’ю дитини;
 3. школа розширює запас знань про навколишній світ, допомагає засвоїти отриману інформацію шляхом практичних завдань, здійснює профорієнтацію учнів та запобігає відхиленню із соціальної адаптації;
 4. заклади додаткової освіти розвивають здатність до адаптації шляхом розширення бази знань в потрібній галузі;
 5. суспільство створює умови для комунікацій та дає досвід, якого не вистачає.

Від функціонування кожного з вищезгаданих соціальних інститутів залежить формування здатності до пристосування до перебування в соціумі.

Що таке соціальна дезадаптація

Бувають випадки, коли діти та підлітки копіюють спосіб життя деградуючих осіб. Виникає так звана соціальна дезадаптація. Батьки намагаються нав’язати інші норми та правила поведінки, але це суперечить сутності адаптації в її педагогічному сенсі. Тому соціальна адаптація до суспільства повинна сприяти змінам життя людини чи групи людей в кращу сторону. Реабілітація проводиться за підтримки законодавства та реалізується соціальними службами: створюються різноманітні програми та проекти, відкриваються реабілітаційні центри. Соціальні послуги у Львові є системою дій для підтримки соціально незахищених категорій населення.

Контакти

Тел. 0632404508

Тел. 0679802165